Från oss alla till Er alla!

Vill Du framföra synpunkter som kanske gäller oss alla?

                 Något upphittat – något till salu?

       Här har Du chansen – allt tas om hand av vår

                webmaster. Så här adresserar Du:

                expeditionen@molndalshus2.se

Felanmälan, borttappade nycklar, störningar av olika slag
”fastighetsskötarärenden” om man så vill. Är det bråttom sök
på telefon då denna sida ej kontinuerligt avläses (dock dagligen vardagar).
Telefon i första hand 27 64 25 eller styrelsen enl anslag i trappuppgångarna.

                  styrelsen@molndalshus2.se

Gäller synpunkter som kan beröra alla – goda förslag så väl som kritiska synpunkter.
Hör av Dig. Inkomna synpunkter hanteras i första hand av föreningens 
ordförande eller styrelsens arbetsutskott.