Info december 2018 Mölndalshus 2


Nya Avgiften.

Efter vårt försenade budgetmöte med vår ekonom kom styrelsen fram till att avgiften höjs från 1 januari 2019 med 2%.
(ska beräknas på både avgift och värmeavgift).
Garagehyrorna höjs med 68 kr/månaden, detta för att betala av de nya portarna. Avskrivningstiden är 20 år.

Det har kommit in förfrågningar om en extra fjärrkontroll (den lilla) till garageportarna och man kan anmäla
intresse för en sådan nere på expeditionen. Den kostar 550 kronor.
Eftersom vi fick flytta fram vårt budgetmöte så kom de nya hyrorna inte med på de avier som ni fick för januari – mars.
Så höjningen justeras retroaktivt med nästa utskick.

Radonsaneringen

Nu har vi kommit så långt att anbudsupphandling pågår med intresserade företag.

Vi räknar med att kunna starta någon gång i april.

Närmare information kommer fortlöpande så fort vi vet mer om i vilken ordning som arbetet fortsätter.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen