Styrelsen
 


Ordförande:
Jan Svanberg


Stenbrogatan 4c

Telefon: 87 42 14
styrelsen@molndalshus2.se

Vice Ordförande:
Petra Christersdotter


Tvillinggatan  7c

Telefon: 0705 636075
 

Sekreterare:
Lucia Carlund


Tvillinggatan  7c

Telefon:
 

  Ledamot:
Claes Scherman


Stenbrogatan 4c

Telefon: 0703 663343
 

  Ledamot:
Niclas Stenlund


Riksbyggen

Telefon: 704 55 00
 

  Ledamot:
Patrik Lundgren


Riksbyggen
Telefon: 704 55 40
 

  Suppleant:
Ulf Karlsson


Tvillinggatan  3c

Telefon: 27 99 73
 

  Suppleant:
Nils Åberg


Tvillinggatan  7b

Telefon: 87 11 78
 

  Föreningsrevisor:
Gunnar Larsson


Stenbrogatan 2a

Telefon: 18 765 87
 


  Fastighetsskötare:
Jan KratzFelanmälan:
 Telefontid: 09.30-10.00Fastighetsexpeditionen  Stenbrogatan 4aTelefon: 27 64 25Telefon: 27 64 25
expeditionen@molndalshus2.se  ÖVERLÅTELSER

Ärende angående flyttning, kontakta Jan Svanberg, tfn: 87 42 14
eller Petra Christersdotter, tfn: 740 13 00

All kontakt med styrelsen sker skriftligen under adress:

Jan Svanberg Stenbrogatan 4C, eller:
Styrelsen Mölndalshus 2
Box 31060
400 32 GÖTEBORG