Trafik – ett ämne som berör alla!


Föreningen disponerar 99 parkeringsplatser med eluttag,
46 varmgarage – olika stora -och 8 parkeringsplatser för gäster.
De sistnämnda är avgiftsbelagda per timme (2 kronor)

eller dygn (30 kronor). På Stenbrogatan och Tvillinggatan
finns ett mindre antal P-platser

på gatumark för fri parkering högst 3 timmar.

För garagen finns kölista för medlemmar. F n (augusti 2014) är väntetiden drygt 10 år.

Garagen är till för fordonsuppställning och inte som lagerlokaler. Missbruk beivras.

P-plats med el är tillgängliga för medlemmar. Just nu finns P-platser till alla och en del medlemmar disponerar 2 P-platser, varav en är på korttidskontrakt.
Denna återlämnas då föreningen har behov av P-plats för ny medlem och P-platserna inte räcker till. Platserna återställes i turordning ”sist in, först ut”

En del P-platser ligger intill husen. Även här kan man anmäla intresse.

 


Trafik på gården skall ske med måtta. Högsta tillåtna hastighet är 10 km/timmen. Vi tycker våra medlemmar skall kunna nyttja bilen för transport av varor, körning av äldre och rörelsehindrade, småbarn m m.
Gör detta möjligt och undvik parkera på vägarna på gården!!!

Uppställning på gården medges som ett ”vanligt P-förbud”. 10 minuter är en lämplig tid.

Ha under denna tid också Din bil under uppsikt och ställ om möjligt bilen så det går att komma förbi i trängande fall. Med detta vinner vi rimlig möjlighet för ambulans, färdtjänst, taxi etc att komma fram. Du är själv ansvarig för att informera hantverkare och andra besökare om våra regler. Det finns ingen anledning att exempelvis ha en hantverkarbil utanför dörren hela dagen

enbart för bekvämlighet.

Utnyttja sålunda dessa regler på rätt sätt – bekvämlighet till alla! Angränsande gårdarhar låsta grindar – låt oss slippa detta!