För gemensam trivsel.

 Här har vi samlat en del gemensamma regler.
 Det finns också i ett häfte som ges ut av Riksbyggen.
För trafik, parkering, tvättstugor och sophantering
finns mer information på annan plats!


BALKONG

Sommartid kan balkongen vara ett härligt extrarum
att njuta av, men tänk på att hänga balkonglådor på
insidan och tänk också på dem som bor under när
du vattnar blommorna eller sopar balkonggolvet.
Sommartid ska man också kunna koppla av i lugn
och ro på balkongen eller på sin uteplats, utan att
störas av grannens stereo.

 


RADIO, TV  STEREO

De flesta fastigheter har idag centralantenn och kabel-TV
med uttag i varje lägenhet. För att undvika störningar såväl
i din som i grannens TV måste rätt antennsladd användas.
 Kontakta styrelsen för information om du är osäker.
Parabolantenn får inte sättas upp på fasad eller balkong
utan styrelsens tillstånd.
Det bästa rådet vi kan ge för god du grannsämja är att du skruvar
ner volymen på radio och tv framför allt kvällar och nätter.
Din granne kanske skall upp tidigt nästa morgon och vill inte
ha sin nattsömn förstörd.


HEMFÖRSÄKRING

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring som
täcker skador som uppkommer på byggnader, markanläggningar
m m vid t ex brand eller vattenskada.
Denna försäkring gäller inte skador på de boendes
egendom i lägenhet och förråd. Därför är det viktigt
att du själv tecknar en egen hemförsäkring med tillägg
för bostadsrätt.

ELINSTALLATIONER

Anlita alltid behörig elektriker vid elektriska installationer.
Försäkringsbolagen betalar inte ut pengar om exempelvis
eldsvåda uppstår genom felaktiga installationer som
utförts av icke behörig person.

 


HUSDJUR

Hundar och katter som springer lösa i området och förorenar i barnens
sandlådor kan ställa till mycket osämja grannar emellan. Tänk också på
att vissa hus
djur kan vara otillåtna inom bostadsområdet.
Om djur finns i lägenheterna skall ägarna noga övervaka,
att djuren inte för oljud, smutsar ner i fastigheterna och inte heller släpps
lösa i trappor eller på gård
,


BARNVAGNSUPPSTÄLLNING
(och ingenting annat) medges
under trapporna i källarplanet.


Endast toalettpapper får användas i vattenklosetterna.
Det år förbjudet att spola ned tidningspapper, bindor,
kattsand och andra föremål som kan
orsaka stopp i avloppsrören.