Tvättstugorna


finns i Lammevallsgatan 44 A, Tvillinggatan 3 C och Tvillinggatan 7 C.
På varje plats finns vardera 2 tvättstugor och i den sistnämnda finns
också maskin för bl a mattvätt.

Tid för tvätt bokas i anslutning till varje tvättplats.

Ditt lägenhetsnummer visar vilken tvättstuga Du skall använda,
platserna är tilldelade för jämn fördelning.

Tvättiderna kan variera efter de rutiner som växt fram.
Då 4 resp 6-timmarstider användes har den, som har 4-timmarstiden,
förtur på torktumlaren ( mindre torkrumstid).

Där centrifuger finns kommer dessa att bytas ut då centrifug finns inbyggd i
de nya maskinerna. Torkrum får användas till 1 timme efter bokad tvättid.

Lördagar och helgdagar används tvättstugorna kortare tid.

 Observera också att strömmen stängs av då tvättiden går ut på kvällen
– lämna inte tvätt kvar i maskinen då!! Om tvätten låses in,
kontakta någon i styrelsen.
 
Följ de ordningsregler som anslagits vid tvättstugorna.

Har ej tvättstuga tagits i bruk inom 1 timme efter bokning kan den användas av annan.
Häng tillbaka nycklarna – blir Du klar tidigare så ställ gärna platsen
till förfogande för annan. Flytta bort din bokningsnyckel efter tvätt.
Fel eller missbruk rapporteras till styrelsen.

Hjälp varandra – det  blir roligare då…

Tvättstugeregler

Tvättider

Vardagar   8.00 – 20.00        Torkrummen och tumlare är tillgängligt
Lördagar   9.00 – 17.00        1 timme efter tvättid
Söndagar   9.00 ­–17.00         

 

Välja tvättstuga
Du får använda vilken av husets tre tvättstugor du vill men bara ett tvättpass åt gången.
Tvättstugan är endast avsedd för tvätt tillhörande boende i föreningen.
Tvättstugorna finns på Tvillinggatan 7C, Tvillinggatan 3C och Lammevallsgatan 44 A.
Mattvätt är endast tillåtet i mattvätten Tvillinggatan 7 C.
Det är inte tillåtet att färga kläder/textiler i maskinerna.

 

Boka tvätt pass
Boka i tidtavlan med ditt lås (med ditt lägenhetsnummer på – ett per lägenhet).
Det är inte tillåtet att använda onumrerat lås.

 

Om du tänker bli sen
Om du vet om att du blir sen kan du hänga en lapp på låset att du blir sen eller skriva när du kommer
Tänker du ta ditt pass i anspråk senast en timme efter start behöver du inte skriva någon lapp.
Torktumlare och torkrum disponeras en timme efter varje tvättids slut.

 

Får jag ta någon annans tvättpass?
Bokad tvättid förfaller en timme efter tvättidens början.
Om ett tvätt pass inte tagits i anspråk får det tas över av annan boende efter kontroll mot lapp på låset. Detta gäller alla tvättpass på dygnet.
Om den som bokat tvättpass har angett där att denna kommer sent, får passet tas över så att du är klar till den angivna tiden.
Om inget är angivet i almanackan får tvättpasset tas över tidigast en timme efter dess början.

 

Ingen ström på natten
Det går inte att tvätta eller torka tvätt efter sista tvätt passets slut. Huvudströmmen till tvättstugorna styrs av ett tidsrelä och bryts automatiskt.
Se därför till att dina program hinner avslutas i tid.
Bruka inte våld på maskinen. Kontakta någon ur styrelsen och få eventuell hjälp inom rimlig tid på dygnet om du låser in din tvätt.

Håll ordning i tvättstugan
Städa efter dig och lämna tvättstugan så det är trevligt för nästa person att komma dit.
Torka av bänkar, tvättmaskinen och rengör i tvättmedelsfacket.
Ta bort ludd och skräp ur golvbrunnen i tvättstugorna för att undvika stopp.
Spola av golvet vid behov och skrapa av vattnet.
Spola aldrig vatten på tvättmaskinen.
Våttorka golvet i torkrummet (sopa inte, dammet sprids bara runt då).
Rengör luddfiltret i torktumlaren efter varje torkpass.
Kom ihåg att hänga tillbaks tvätt/tork nycklarna skåpet och ta bort eller parkera ditt lås från tvättiden när du är klar.

Lite tips
Undvik att tvätta enstaka plagg, fyll maskinen och spara vatten, energi och vår miljö (välj gärna miljömärkt och överdosera inte).
Vill du skölja dina kläder miljövänligt kan du ta två msk 24 % ättiksprit och två msk vatten i sköljfacket vid full maskin.
Tvätta plagg som har längst torktid först, så du hinner få kläderna torra.
Använd tvättpåse till överdel med byglar eller ta bort vid tvätt och tork.

Var rädd om maskinerna
Våra maskiner är gjorda för att tåla konstant användning. Ändå är det viktigt att vi är snälla mot dem och behandlar dem väl.
Uppstår problem med maskinerna, kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Styrelsen